Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Επιστολή

·   Αν χρειαστεί να γράψει κάποιος επιστολή, πρέπει δεξιά πάνω να θέσει τόπο και χρόνο (π.χ. Αθήνα, 12-5-2005).
·   Αριστερά στην επόμενη γραμμή γράφει τον παραλήπτη (Προς τον Πρόεδρο ...) και από κάτω μια εναρκτήρια προσφώνηση (Κύριε Πρόεδρε).
·   Και στην επιστολή η αφορμή, το θέμα και ο σκοπός πρέπει να γίνουν εμφανή στον πρόλογο.
·   Το γραμματικό πρόσωπο είναι συνήθως το β' πληθυντικό ή β'' ενικό (αν απευθυνόμαστε π.χ. σε φίλο), ενώ η γλώσσα και το ύφος είναι ανάλογα του θέματος και του παραλήπτη.
·   Κλείνουμε ξανά με χαιρετισμό.
·   Δεν αρκεί η προσφώνηση και ο χαιρετισμός για να αποδώσουμε το επικοινωνιακό πλαίσιο σε οποιοδήποτε κείμενο.
·   Η γλώσσα, το ύφος, το πρόσωπο κυρίως, αλλά και προσφωνήσεις, όταν αλλάζει η ενότητα ή πριν τον επίλογο, είναι απαραίτητα στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: