Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Τέσσερις δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων Τι προτείνει ο όμιλος Manpower Group που εξειδικεύεται στην υποστήριξη στελεχών

Τέσσερις κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων παρουσιάζει η μελέτη «Ζητούνται: Νέοι με Ενέργεια και Θέληση για Καριέρα» την οποία εκπόνησε η ManpowerGroup. Η μελέτη θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φόρουμ για την Απασχόληση των Νέων το οποίο διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας (ILO) από τις 23 ως τις 25 Μαΐου στη Γενεύη. 

Το πρόβλημα λαμβανει εκρηκτικές διαστάσεις στην Ελλάδα καθώς το ποσοστό των νέων ανέργων (15-24 ετών) έφτασε το 53,8% στις αρχές του 2012, την ώρα που στην Ευρώπη των 27 ήταν 22,6% και παγκοσμίως 12,7%. Οι προτεινόμενες κατευθύνσεις στη μελέτη της η Manpower είναι οι εξής:

α.«Συμμετοχή σε σχολικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού: Μέσω της συνεργασίας τους με σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών συμβουλευτικής προς τους νέους, τη στιγμή που οι μαθητές καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον.

β. Προώθηση μιας πιο θετικής εικόνας για την επαγγελματική εκπαίδευση: Η ετήσια Ερευνα Ελλειψης Ταλέντου της ManpowerGroup εντοπίζει ένα συνεχιζόμενο έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού με τεχνική κατάρτιση. Ομως, τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης θεωρούνται κατώτερα των ακαδημαϊκών, γεγονός που εμποδίζει τους νέους να στραφούν σε αυτά. Οι νέοι, ειδικά εκείνοι που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τη βασική εκπαίδευση, θα πρέπει να ενημερωθούν τόσο για την υψηλή ζήτηση που παρατηρείται στην αγορά για καταρτισμένους τεχνικούς και τεχνίτες, όσο και για τις ανταγωνιστικές αμοιβές.

γ. Δημιουργία και συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας: Οι νέοι πρέπει να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία που θα αποδεικνύει στους εργοδότες ότι είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις ικανότητές τους σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Προγράμματα πρακτικής άσκησης, έργα συγκεκριμένης διάρκειας και προσωρινή απασχόληση είναι μερικές από τις λύσεις που βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να αποδείξουν στους μελλοντικούς τους εργοδότες ότι μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον.

δ. Επένδυση στη δημιουργία ποιοτικών, entry-level θέσεων: Ενας τρόπος για να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων για νέους που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ενισχύοντας τη νεανική επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε τους ίδιους τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και τις κοινότητες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται».

Το ζήτημα της ανεργίας των νέων έχει ενεργοποιήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, ο οποίος, με στόχο να αφουγκραστεί τις απόψεις των ίδιων των νέων για το θέμα διεξήγε σειρά εκδηλώσεων σε 46 χώρες. Κορύφωση αυτής της προσπάθειας αποτελεί το Φόρουμ για την Απασχόληση των Νέων που πραγματοποπιείται από τις 23 ως τις 25 Μαΐου στη Γενεύη.

«Οι υπάρχουσες υποδομές και αντιλήψεις στην Ελλάδα δεν βοηθούν. Εν μέσω κρίσης και με τον έναν στους δύο νέους να βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, αυτά πρέπει να αλλάξουν: με κοινή προσπάθεια από κράτος, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ακαδημαϊκή κοινότητα και υποψήφιους εργαζομένους» σημειώνει η κυρία Βενετία Κουσία, διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup. Κατά την άποψή της «οι νέοι χρειάζονται περισσότερη εργασιακή εμπειρία και επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και καλύτερη, σφαιρικότερη ενημέρωση, ώστε να κατευθυνθούν προς το καταλληλότερο γι αυτούς επαγγελματικό περιβάλλον και στη συνέχεια να προβούν στις σωστές επιλογές».

Η ManpowerGroup εξειδικεύεται στην εύρεση, αξιολόγηση και υποστήριξη στελεχών, στην εξωτερική ανάθεση τμημάτων λειτουργιών και έργων (outsourcing) και στη συμβουλευτική σε ζητήματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Διαθέτει 3.800 γραφεία σε περισσότερες από 80 χώρες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: