Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά - Γ' Γυμνασίου


ΚΕΙΜΕΝΟ:
[79] στε προσήκει τούτους εδαιμονεστάτους γεσθαι, οτινες πρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνεύσαντες οτω τν βίον τελεύτησαν, οκ πιτρέψαντες περ ατν τ τύχ, οδ’ ναμείναντες τν ατόματον θάνατον, λλ’ κλεξάμενοι τν κάλλιστον. Κα γάρ τοι γήρατοι μν ατν α μνμαι, ζηλωτα δ π πάντων νθρώπων α τιμαί· [80] ο πενθονται μν δι τν φύσιν ς θνητοί, μνονται δ ς θάνατοι δι τν ρετήν. Κα γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, κα γνες τίθενται π’ ατος ῥώμης κα σοφίας κα πλούτου, ς ξίους ντας τος ν τ πολέμ τετελευ-
τηκ
ότας τας ατας τιμας κα τος θανάτους τιμσθαι. [81] γ μν ον ατος κα μακαρίζω το θανάτου κα ζηλ, κα μόνοις τούτοις νθρώπων ομαι κρεττον εναι γενέσθαι, οτινες, πειδ θνητν σωμάτων τυχον, θάνατον μνήμην δι τν ρετν ατν κατέλιπον.
                                                                        Λυσίας, Επιτάφιος τοις Κορινθίοις βοηθος 79-81

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Να μεταφράσετε το κείμενο από το «ο πενθονται..................κατέλιπον»
(4 μονάδες)

2) Ποιοι αξίζουν, σύμφωνα με το κείμενο, να θεωρούνται πραγματικά ευτυχισμένοι και γιατί;
(2 μονάδες)                                                                                         

3) Για ποιο λόγο αξίζουν οι παραπάνω ιδιαίτερες τιμές;
(2 μονάδες)

4.α) Να γράψετε στην κόλλα σας τις λέξεις της Α΄ στήλης και δίπλα σε καθεμιά το σωστό συντακτικό της χαρακτηρισμό από τη Β΄ στήλη (ένα στοιχείο της Β στήλης δε θα χρησιμοποιηθεί)

Στήλη Α

Στήλη Β

γεσθαι
Αντικείμενο ειδικό απαρέμφατο
ς ντας
Υποκείμενο τελικό απαρέμφατο στο απρόσωπο ρήμα
γήρατοι
Αιτιολογική μετοχή
κρεττον εναι
Κατηγορούμενο

Επιθετική μετοχή
(2 μονάδες)


β) - πειδ θνητν σωμάτων τυχον
οτινες θάνατον μνήμην δι τν ρετν ατν κατέλιπον
Να αναγνωριστούν συντακτικά οι δευτερεύουσες προτάσεις (εισαγωγή-εκφορά)
(2 μονάδες)

5.α)   τυχον: Να κλιθεί στο β΄ ενικό πρόσωπο στο χρόνο που είναι, συμπληρώνοντας σωστά τον πίνακα (να μεταφερθεί στην κόλλα σας)
                       
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
             
γενέσθαι: Να κλιθεί στο χρόνο που βρίσκεται στην οριστική
(3 μονάδες)

β) Να κλιθούν οι παρακάτω λέξεις στη δοτική και αιτιατική στον αριθμό που βρίσκονται
         νθρώπων, σωμάτων                                                                           
(1 μονάδα)

6.α) Για καθένα από αυτά τα ουσιαστικά να βρείτε έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο από το παραπάνω κείμενο:
Κατάλοιπο
Επιτρέπω
Ταφή
Γέννηση
Τύχη
(2 μονάδες)
β) Να σχηματίσετε προτάσεις στη νέα ελληνική με δύο από τις παραπάνω λέξεις
(2 μονάδες)


Δεν υπάρχουν σχόλια: